Monthly Archives آگوست 2021

  مقایسه روش های مختلف کاشت موی سر

کاشت مو از درمان های زیبایی پرطرفدار بهشمار می رود که هر ساله عده زیادی در سراسر دنیا از مزایای آن بهرهمند می شوند. امروزه از تکنیک های مختلفی برای کاشت مو استفاده می شود. اساس کار در روش های مختلف کاشت مو یکسان است. در تمام این روش ها گرافت های مو از ناحیه اهدا یا بانک مو برداشته شده و پس از آماده سازی در منطفه کم مو کاشته می شوند.

آگاهی از مزایا و معایب تکنیک کاشت مو به بیمار کمک می کند که انتظارات واقع بینانه ای از درمان داشته باشد و پس از درمان احساس رضایت بیشتری کند...

Read More

لیست سایت های خبری جدید 2021

عصر حاضر عصر اطلاعات و فضای مجازی است و یکی از ابزارهای انتقال اطلاعات در اینترنت است که از نظر اطلاعات و آگاهی نقش بسزایی در زندگی روزمره مردم داشته است. امروزه بیشتر افراد به جای روزنامه و مجله در موضوعات مختلف از اینترنت استفاده می کنند. بنابراین وجود سایت های خبری بدیهی است و تعداد این سایت های خبری در حال افزایش است.

Read More