Monthly Archives سپتامبر 2022

آموزش تولید محتوای متنی برای سایت

این متن زمانی میتواند باارزش شود که علاوه بر اینکه پیام را به درستی منتقل کند باید کاملا اختصاصی نوشته شود. علاوه بر این WATFIV بسیار کاربردیتر بود، به این دلیل که مراحل کامپایل، اجرا را در یک مرحله ترکیب کرده بود، در حالی که کامپایلر IBM برای اجرای این مراحل را در ۳ بخش جداگانه داشت!

سایت تولید محتوا متنیهر استارتاپ و شرکت بزرگی تشنۀ دیدهشدن در فضای وب است و برای دیدهشدن در دنیای اینترنت هم هیچ چارهای جز تولید محتوای متنی زبان انگلیسی نیست، بنابراین ...

Read More