مهره مار هندی ضرب المثل tagged posts

دانه های مار هندی ارزان بخرید

در سبک سازی و تضاد، تقلید از سبک خاصی مورد نظر است، با این تفاوت که سبک سازی ارزش ها و مفاهیمی را نشان می دهد که با جهان بینی و دیدگاه فرد منطبق است و از این رو نویسنده و هدف اصلی سبک اصلی را به اشتباه نشان می دهد. اما در دومی نویسنده «سبک را وام گرفته و اهدافی را بر آن تحمیل می‌کند که در جهت مخالف، هدف اصلی سبک هستند یا با آن ناسازگار هستند» (لاج، 1990، 36).

  • یک بازی یادگاری
  • مجموعه کودک مغز متفکر (14 دی وی دی)
  • رفیق دونگ = رفیق صمیمی
  • سازمان ارزشیابی = کسی که زیاد می ...
Read More